خانه

[cz_banner style=”style22″ title=”لوستر مدرن” image=”11410″ size=”320*320″ image_hover_opacity=”0.2″ id=”cz_58643″ sk_title=”color:#000000;font-weight:700;padding-top:180px;” sk_box=”margin-bottom:30px;border-style:solid;border-width:1px;border-color:rgba(0,0,0,0.1);border-radius:5px;” sk_title_tablet=”font-size:16px;padding-top:90px;” sk_title_mobile=”font-size:30px;padding-top:200px;”]نمایش همه لوستر ها
[/cz_banner]
[cz_banner style=”style22″ title=”لوستر کلاسیک” image=”11537″ size=”320*320″ image_hover_opacity=”0.2″ id=”cz_36601″ sk_title=”color:#000000;font-weight:700;padding-top:180px;” sk_box=”margin-bottom:30px;border-style:solid;border-width:1px;border-color:rgba(0,0,0,0.1);border-radius:5px;” sk_title_tablet=”font-size:16px;padding-top:90px;” sk_title_mobile=”font-size:30px;padding-top:200px;”]نمایش همه لوستر ها
[/cz_banner]
[cz_banner style=”style22″ title=”شلف” image=”11508″ size=”320*320″ image_hover_opacity=”0.2″ id=”cz_38807″ sk_title=”color:#000000;font-weight:700;padding-top:180px;” sk_box=”margin-bottom:30px;border-style:solid;border-width:1px;border-color:rgba(0,0,0,0.1);border-radius:5px;” sk_title_tablet=”font-size:16px;padding-top:90px;” sk_title_mobile=”font-size:30px;padding-top:200px;”]نمایش همه شلف ها[/cz_banner]
[cz_banner style=”style22″ title=”آباژور” image=”11608″ size=”320*320″ image_hover_opacity=”0.2″ id=”cz_34793″ sk_title=”color:#000000;font-weight:700;padding-top:180px;” sk_box=”margin-bottom:30px;border-style:solid;border-width:1px;border-color:rgba(0,0,0,0.1);border-radius:5px;” sk_title_tablet=”font-size:16px;padding-top:90px;” sk_title_mobile=”font-size:30px;padding-top:200px;”]نمایش همه آباژور ها
[/cz_banner]
[cz_gap height=”180px” height_tablet=”120px”][cz_title shape=”rhombus cz_title_shape_outline” id=”cz_93373″ sk_shape=”color:rgba(155,168,186,0.1);width:120px;height:120px;margin-top:-5px;margin-left:-50px;border-style:solid;border-color:rgba(155,168,186,0.1);”]

کاتالوگ

محصولات ما

[/cz_title][cz_gap height=”120px” height_mobile=”70px”][cz_free_line id=”cz_84511″ sk_line=”background-color:rgba(0,0,0,0.15);height:1px;” sk_line_mobile=”display:none;”]

[cz_tabs style=”cz_tabs_htc” fx=”cz_tabs_flash” id=”cz_60621″ sk_tabs=”font-size:28px;color:#666666;font-weight:400;background-color:#ffffff;padding:3px 25px 10px;margin-right:15px;margin-left:15px;border-style:solid;border-width:1px;border-color:#ffffff;” sk_active=”color:#000000;background-color:#edf4fe;border-style:solid;border-width:1px;border-color:rgba(0,0,0,0.15);border-radius:5px;” sk_content=”padding-top:50px;” sk_con=”margin-top:-48px;” sk_tabs_tablet=”font-size:22px;” sk_tabs_mobile=”margin-right:10px;margin-left:10px;” sk_content_mobile=”padding-top:10px;”][cz_tab title=”پیشنهاد ویژه” id=”cz_35366″][/cz_tab][cz_tab title=”پرفروش ترین” id=”cz_13914″][/cz_tab][cz_tab title=”جدیدترین” id=”cz_98009″][/cz_tab][/cz_tabs]
[cz_gap height=”160px” height_mobile=”100px”][cz_title smart_fs=”true” text_center=”true” id=”cz_69561″ cz_title=””]

کابل های شبکه

Legrand, Belden, Nexans

Cat5, Cat6, cat7

[/cz_title][cz_gap height=”60px”][cz_button title=”نمایش مجموعه” btn_position=”cz_btn_left cz_mobile_btn_center” id=”cz_41164″ sk_button=”color:rgba(0,0,0,0.5);background-color:#ffffff;padding-right:30px;padding-left:30px;border-radius:5px;box-shadow:0px 2px 15px 0px rgba(199,148,125,0.25);” sk_hover=”color:#ffffff;background-color:#000000;”][cz_gap height=”150px” height_mobile=”100px”]

[cz_gap height=”80px”]
[cz_content_box type=”1″ fx_hover=”fx_zoom_0_hover” id=”cz_29586″ sk_overall=”background-repeat:no-repeat;background-size:cover;background-image:url(https://aradshabake.com/wp-content/uploads/2019/08/img7.jpg);padding:200px 70px 70px;border-style:solid;border-width:1px;border-color:rgba(0,0,0,0.07);border-radius:5px;” sk_back_btn_hover=”color:#ffffff;background-color:#000000;” sk_overall_tablet=”padding-top:60px;”]
[cz_title icon_before_type=”image” text_center=”true” id=”cz_106818″ image_as_icon=”1254″ sk_icon_before=”margin-left:20px;”]

روی دکمه روبرو کلیک کنید تا پیشنهاد ویژه خود را دریافت کنید.

پیشنهاد ویژه

[/cz_title]

[cz_button title=”پیشنهاد ویژه” btn_position=”cz_btn_center” btn_effect=”cz_btn_zoom_in” id=”cz_81436″ sk_button=”font-size:20px;color:rgba(0,0,0,0.5);background-color:#ffffff;padding-right:35px;padding-left:35px;margin-top:30px;border-radius:5px;box-shadow:0px 2px 20px 0px rgba(84,117,163,0.38);” sk_hover=”color:#ffffff;background-color:#000000;” icon=”fa fa-diamond” sk_icon=”color:rgba(0,0,0,0.5);margin-left:15px;” sk_icon_hover=”color:#ffffff;”]
[/cz_content_box]
[cz_gap height=”35px”]
[cz_content_box type=”1″ fx_backed=”fx_flip_v” back_box=”true” id=”cz_98007″ sk_overall=”background-repeat:no-repeat;background-size:cover;background-image:url(https://aradshabake.com/wp-content/uploads/2019/08/img6.jpg);padding:70px 70px 200px;border-style:solid;border-width:1px;border-color:rgba(0,0,0,0.07);border-radius:5px;” back_title=”عروسی و نامزدی” back_content=”ما می توانیم به شما کمک کنیم تا حلقه های مورد نظر خود را با بهترین قیمت پیدا کنید ، کافی است بر روی ادامه کلیک کنید و هزار حلقه آماده برای شما را کشف کنید.” back_btn_title=”ادامه” sk_back=”background-color:#edfeed;border-style:solid;border-width:1px;border-color:rgba(0,0,0,0.07);” sk_back_btn=”color:rgba(0,0,0,0.5);background-color:#ffffff;padding-right:30px;padding-left:30px;margin-top:50px;border-radius:5px;box-shadow:0px 2px 15px 0px rgba(49,129,49,0.28);” sk_back_btn_hover=”color:#ffffff;background-color:#000000;” sk_back_title=”font-size:36px;” sk_back_in=”padding-top:30px;padding-bottom:30px;”][cz_title id=”cz_18793″]

عشق الهام می گیرد

حلقه های نامزدی

[/cz_title][/cz_content_box][cz_gap height=”30px”]

[cz_content_box type=”1″ fx_backed=”fx_flip_v” back_box=”true” id=”cz_37249″ sk_overall=”background-repeat:no-repeat;background-size:cover;background-image:url(https://aradshabake.com/wp-content/uploads/2019/08/img5.jpg);padding:70px 70px 200px;border-style:solid;border-width:1px;border-color:rgba(0,0,0,0.07);border-radius:5px;” back_title=”راهنمای هدیه” back_content=”ما می توانیم به شما کمک کنیم هدیه مورد نظر خود را با بهترین قیمت پیدا کنید ، فقط روی ادامه کلیک کنید و هزاران هدیه آماده برای شما را کشف کنید.” back_btn_title=”ادامه” sk_back=”background-color:#faeee7;border-style:solid;border-width:1px;border-color:rgba(0,0,0,0.07);” sk_back_btn=”color:rgba(0,0,0,0.5);background-color:#ffffff;padding-right:30px;padding-left:30px;margin-top:50px;border-radius:5px;box-shadow:0px 2px 15px 0px rgba(199,148,125,0.25);” sk_back_btn_hover=”color:#ffffff;background-color:#000000;” sk_back_title=”font-size:36px;” sk_back_in=”padding-top:30px;padding-bottom:30px;”][cz_title id=”cz_87711″]

می خواهید کادو بدهید؟

راهنمای هدیه

[/cz_title][/cz_content_box]

[cz_gap height=”100px” height_mobile=”50px”]
[cz_gap height=”130px”][cz_title shape=”rhombus cz_title_shape_outline” id=”cz_14719″ sk_shape=”color:rgba(155,168,186,0.1);width:120px;height:120px;margin-top:-5px;margin-left:-50px;border-style:solid;border-color:rgba(155,168,186,0.25);”]

شکل ها

خرید با شکل الماس

[/cz_title][cz_gap height=”70px”][cz_gallery type=”gallery2″ layout=”cz_grid_c8″ hover=”cz_grid_1_title_sub_after cz_grid_1_no_hover” id=”cz_32869″ sk_img=”width:70px;height:70px;margin-right:auto;margin-left:auto;” gallery2=”%5B%7B%22image%22%3A%221160%22%2C%22title%22%3A%22%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%22%2C%22link%22%3A%22https%3A%2F%2Fxtratheme.ir%2Fjewelry%2Fproduct-tag%2Fround%2F%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%221165%22%2C%22title%22%3A%22%D8%A8%DB%8C%D8%B6%DB%8C%22%2C%22link%22%3A%22https%3A%2F%2Fxtratheme.ir%2Fjewelry%2Fproduct-tag%2Foval%2F%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%221161%22%2C%22title%22%3A%22%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%AE%D8%AA%22%2C%22link%22%3A%22https%3A%2F%2Fxtratheme.ir%2Fjewelry%2Fproduct-tag%2Fprincess%2F%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%221167%22%2C%22title%22%3A%22%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%A8%DB%8C%22%2C%22link%22%3A%22https%3A%2F%2Fxtratheme.ir%2Fjewelry%2Fproduct-tag%2Fpear%2F%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%221162%22%2C%22title%22%3A%22%DA%A9%D9%88%D8%B3%D9%86%22%2C%22link%22%3A%22https%3A%2F%2Fxtratheme.ir%2Fjewelry%2Fproduct-tag%2Fcushion%2F%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%221163%22%2C%22title%22%3A%22%D8%A7%D8%B3%DA%86%D8%B1%22%2C%22link%22%3A%22https%3A%2F%2Fxtratheme.ir%2Fjewelry%2Fproduct-tag%2Fasscher%2F%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%221164%22%2C%22title%22%3A%22%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%22%2C%22link%22%3A%22https%3A%2F%2Fxtratheme.ir%2Fjewelry%2Fproduct-tag%2Fmarquise%2F%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%221166%22%2C%22title%22%3A%22%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B4%DB%8C%22%2C%22link%22%3A%22https%3A%2F%2Fxtratheme.ir%2Fjewelry%2Fproduct-tag%2Fradiant%2F%22%7D%5D” sk_title=”font-size:18px;font-weight:400;margin-top:-4px;” sk_overall=”text-align:center;background-color:rgba(255,255,255,0.29);padding-top:25px;padding-bottom:23px;border-radius:5px;” sk_overall_hover=”background-color:#ffffff;box-shadow:0px 5px 25px 0px rgba(0,0,0,0.09);” sk_con_mobile=”margin-right:60px;margin-left:60px;”][cz_gap height=”70px”]

[cz_gap height=”80px”]
[cz_content_box type=”1″ id=”cz_81278″ sk_overall=”padding:150px 70px 110px 0px;border-style:solid;border-width:1px;border-color:rgba(0,0,0,0.07);border-radius:5px;” sk_overall_mobile=”padding:50px 20px 30px;border-style:none;”][cz_title shape=”rhombus cz_title_shape_outline” id=”cz_22355″ sk_shape=”color:rgba(155,168,186,0.1);width:120px;height:120px;margin-top:-5px;margin-left:-50px;border-style:solid;border-color:rgba(155,168,186,0.1);”]

برندها

همکاران ما

[/cz_title][/cz_content_box]

[cz_content_box type=”1″ id=”cz_50352″ sk_overall=”background-color:#fef5ec;padding-top:55px;padding-right:55px;padding-left:55px;margin-top:65px;margin-right:-130px;border-style:solid;border-width:1px;border-color:rgba(0,0,0,0.07);border-radius:5px;” sk_overall_mobile=”padding:40px;margin-top:20px;margin-right:0px;”][cz_gallery type=”gallery2″ layout=”cz_grid_c3″ hover=”cz_grid_1_no_hover” id=”cz_31634″ sk_img=”background-color:#ffffff;padding:10px;border-radius:5px;opacity:0.5;” sk_con=”border-radius:5px;” gallery2=”%5B%7B%22image%22%3A%2211492%22%2C%22link%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%2211493%22%2C%22link%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%2211489%22%2C%22link%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%2211490%22%2C%22link%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%2211491%22%2C%22link%22%3A%22%23%22%7D%2C%7B%22image%22%3A%221336%22%2C%22link%22%3A%22%23%22%7D%5D” sk_img_hover=”opacity:1;” sk_overall_hover=”box-shadow:0px 10px 20px 0px rgba(0,0,0,0.08);” gap=”30px” sk_img_mobile=”margin-right:40px;margin-bottom:20px;margin-left:40px;”][/cz_content_box]
[cz_gap height=”40px”]