ارجی ۵۹ ترکیبی ۰۶ مغزی مس شیلد ۶۴ رشته برند بلدن حلقه ۳۰۵ متری

keyboard_arrow_up