کابل شبکه CAT6 لگراند مدل SFTP تمام مس طول 500 متر