کابل شبکه CAT6 نگزنس SFTP روکش LSZH تست فلوک طول 500 متر