این سوییچ دارای وزن 5 گرم می باشد و اندازه کوچکی نیز دارد. با استفاده از این سوییچ می توانید آن را برنامه ریزی کرده و کاملا مشخص کنید که چه کاری بکند که همگی آن ها از نوع 10/100/100 Ethernet می باشند.