کابل دوربین مداربسته

ارجی 59

کابل آرجی 59

کابل آرجی 59(کابل دوربین مداربسته) کابل کواکسیال  ابزاری است که…